Alle prosjekter

Ny webportal for Oslo Turnforening og Treningshuset

Oslo Turnforening ble etablert i 1855, og er den eldste og største idrettsforeningen i Norge. Foreningen driver Treningshuset i St. Olavs gate samt Haslehallen på Hasle. Oslo Turnforening ønsket ny struktur og design for de to portalene Osloturn.no (Haslehallen) og Treningshuset.no for en ny, mer moderne og brukervennlig treningsportal.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker