Alle prosjekter

Ny webportal for Oslo Turnforening og Treningshuset

Oslo Turnforening ble etablert i 1855, og er den eldste og største idrettsforeningen i Norge. Foreningen driver Treningshuset i St. Olavs gate samt Haslehallen på Hasle. Oslo Turnforening ønsket ny struktur og design for de to portalene Osloturn.no (Haslehallen) og Treningshuset.no for en ny, mer moderne og brukervennlig treningsportal.

Bolt Communication AS Risveien 7D, inngang ANO-0374 Oslo