Bolt Communication er et kommunikasjonsbyrå som har en spennende kompetansemiks innen design og finansiell kommunikasjon.

Når vi utvikler strategisk design, er designet virkemiddelet for å oppnå et bestemt mål. Vi har lang erfaring og tror på faglig dyktighet, fleksibilitet, høy servicegrad og nærhet til kunden. Vårt brede nettverk av fagfolk har kjernekompetanse fra forskjellige områder innenfor kommunikasjonsfaget som tekstproduksjon, illustrasjon, foto, trykk og webløsninger.

Design. Når vi utvikler strategisk design, er designet virkemiddelet for å oppnå et bestemt mål. Vi jobber med kommunikasjonsløsninger for både digitale og trykte medier.

Dette kan omfatte identitetsdesign (utvikling av navn, logo og grafisk profil), redaksjonell design/layout for magasiner og formgivning av andre trykksaker (som for eksempel årsrapporter, brosjyrer og annet informasjonsmateriell).

Vi har vi lang erfaring med design for digitale medier, fra store portaler til enkle hjemmesider for små og mellomstore bedrifter. Vi legger stor vekt på å tilpasse innhold, design og brukervennlighet til målgruppen og er opptatt av nettstedets synlighet og brukerens opplevelse. Vi utvikler også e-bøker, samt interaktive PDF-filer (iPDF) som brukes stadig oftere som navigerbare rapporter og presentasjoner på web og nettbrett.

Finansiell kommunikasjon. Finansmarkedet forventer relevant og oppdatert informasjon fra selskapene. Vi tilbyr råd til våre kunder om hvordan de skal kommunisere med aksjonærer, analytikere, investorer og andre interessenter.

Vi har lang erfaring med utarbeidelse av årsrapporter, kvartals­rapporter og prospekter, og tilbyr bistand fra A til Å med alt arbeid relatert til råd­givning, innholds­produksjon, grafisk design, trykk og distribusjon. Vi bistår også kunder med innkalling til generalforsamling og annen aksjonærinformasjon.

Rådgivning. Vår viktigste oppgave er å bidra til våre kunders verdiskaping. Dette innebærer utvikling av en strategisk plan for hvordan virksomheten bør bruke informasjon og kommunikasjon for å nå sine mål.

Vi gir også råd om hvordan man kan forflytte seg fra dagens kommunikasjonsplattform til en ønsket fremtidig plattform.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker