Alle prosjekter

Zero-sjefen Marius Holm tror på småkraft

I siste utgave av Småkraftnytt forteller Zero-sjefen Marius Holm om morgendagens kraftsystem og at han har tro på småkraft. Du kan også lese om Småkraftdagene som arrangeres i Bergen neste år og om Hellesylt Hydrogen Hub som er et pionerprosjekt i Stranda. 
 
Småkraftforeninga er organisasjonen for småkraftnæringen og representerer de som eier småkraftressurser, har bygd ut eller ønsker å bygge ut, eller har spesiell interesse for småkraftnæringen. Foreningen har rundt 500 medlemmer og de utgir fagbladet Småkraftnytt fire ganger i året for medlemmer og andre interesserte. Bolt Communication er ansvarlige for design, produksjon og distrubisjon av Småkraftnytt.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker