Alle prosjekter

Corporate responsibility report - Akastor

Akastor er et investeringsselskap innenfor oljeservice med omlag 7400 ansatte. Bolt Communication har vært ansvarlige for både årsrapporten og rapporten om eierstyring og selskapsledelse.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker