Alle prosjekter

Corporate responsibility report - Akastor

Akastor er et investeringsselskap innenfor oljeservice med omlag 7400 ansatte. Bolt Communication har vært ansvarlige for både årsrapporten og rapporten om eierstyring og selskapsledelse.

Bolt Communication AS Risveien 7D, inngang ANO-0374 Oslo