Alle prosjekter

John Giverholt går av som konsernsjef i Ferd

Konsernsjef John Giverholt blir pensjonist 1. august. Han og hans mangeårige innsats for Ferd står sentralt i Ferdmagasinets sommernummer – både på lederplass og i et dobbeltintervju med Giverholt og eier og styreleder Johan H. Andresen.

Ellers vier magasinet plass til Ferds investering i norske Scatec Solar, som er med på å drive utviklingen av solenergi i en rekke land gjennom å konstruere, bygge og finansiere meget store solcelleparker, og til en ny satsning innen helsesektoren i form av et samarbeid mellom Fürst Medisinsk Laboratorium og Ferd Capital. Du kan også lese om gleden «ved elsykkel», gleden av å bo godt, om sjømat og enda er det mer.

Bolt Communication er redaktører for magasinet som kommer ut fire ganger i året. Vi er også ansvarlige for design, produksjon og distribusjon.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker