Alle prosjekter

Logo og webdesign for spesialisttannklinikken Orthobond

Orthobond er en spesialistklinikk med fokus på blant annet tannoppretting. Orthobond ønsker å visualisere dette. Derfor er logotypen basert seg på en bold, litt firkantet skrifttype hvor de tre o-ene er snudd 90 grader, deretter dreid 2,5 grader mot venstre. Dette visualiserer skjevhet som skal rettes. Visuelt så minner bokstavene også om tenner. Fargene oransje og beige er en deliokat kombinasjon og er med på å gi et godt helhetsinntrykk av Orthobond.

Hjemmesiden er tillitsvekkene og tiltalene for både ungdom og voksne som er viktige målgrupper.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker