Alle prosjekter

Kværner årsrapport 2016

Bolt Communication har, siden 2011, vært ansvarlige for konsept og idé, design, ombrekking, bildebehandling, trykk og distribusjon av Kværners årsrapport. På Kværners hjemmeside finner dere en interaktiv PDF-fil (iPDF) som er et universelt format tilpasset både digital visning og utskrifter. Det fungerer som en vanlig PDF, men har interaktive funksjoner i knapper og lenker som navigerer gjennom dokumentet. Årsrapporten er utarbeidet i tverrformat og er derfor tilpasset skjerm.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker