Alle prosjekter

Årsrapport for Telenor

For femte år på rad har vi bistått Telenor med års- og kvartalsrapporter. Vi har vært ansvarlige for design, layout og ombrekking. Årsrapporten utgis på to språk og er på om lag 170 sider. Dette er en meget sammensatt og kompleks rapport og vi jobber med knappe tidsfrister. Vi har også vært ansvarlige for rapporten for eierstyring og selskapsledelse som også utgis på to språk samt rapport om samfunnsansvar. Det ble designet en rekke ikoner og priktogrammet for disse rapportene.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker