Nytt navn, ny logo, ny profil - Advokatfirmaet Magnus Legal

I samarbeid med Bull Stark har Bolt Communication utviklet nytt navn og ny profil for Advokatfirmaet Magnus Legal.

Magnus er opprinnelig et latinsk tilnavn som betyr «den store». Navnet er også brukt som en latinisert form av norrøne navn på Magn-, dannet av magn eller megin, som begge betyr «makt, styrke». Streken over U (makron) er det mest vesentlige elementet i logotypen for å skape en unik logo med en sterk egen identitet. Det er denne som løfter uttrykket til å være et selvstendig og gjenkjennelig ikon, mer enn kun et navnetrekk.

Bolt Communication AS Risveien 7D, inngang ANO-0374 Oslo