Alle prosjekter

Nytt presentasjonsverktøy for Hertz

Interaktiv PDF (iPDF) hvor navigasjon og layout er designet mer som en webside enn en PowerPoint-presentasjon. Menystrukturen gir brukeren anledning til å navigere etter eget ønske, og presentasjonen blir tilpasset kundens ønsker og behov. En iPDF er en egen applikasjon som man lett kan ta med seg, og som fungerer like bra i nettleser som på nettbrett.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker