Alle prosjekter

Fornyet grafisk profil for Fearnley Offshore

Fearnley Offshore AS er det ledende internasjonale rådgivende meglerhuset innen global olje- og offshore industri. Vi har utviklet en helhetlig grafisk profil for Fearnley Offshore AS for at selskapet skal framstå tydelig og gjenkjennelig, enhetlig og velorganisert. Den nye profilen skal også styrke bedriftskulturen, i tillegg til å gjøre interne prosesser mer effektive for Fearnley Offshore. I tillegg til de grafiske elementer har vi produsert maler for rapporter og presentasjoner.

Bolt Communication AS Fornebuveien 37NO-1366 Lysaker